Üzün təmizlənməsi

Xəbərlər

Üzün təmizlənməsi
Üz bir növ vizit kartıdır,ona görə də dərinizin cavanlığını qorumaq üçün onu hərdən bir təmizləmək lazımdır.Dəriyə qulluq ilk öncä onun təmizlənməsindən başlayir.O dəridən bütün şlak və toksinləri çıxarmağa,dərinin rənginin yaxşılaşdırılmasına,dərinin dərindən nəmləşdirilməsinə,yardım edir.Üzün təmizlənməsi zamanı məsamələr dərindən təmizlənir.
Üz təmizlənməsi 2 üsulla aparılır: mexaniki və ultrasəs.Bütün digər təmizlənmə üsullarından fərqli olaraq dərinin mexaniki təmizlənməsi dərinin bütün məsamələrin əsaslı şəkildə təmizləməyə imkan verir.

Üzün mexaniki tämizlänmäsi :
1.Demakiyaj
2.Yüngül piling
3.Mäsamälärin buxar ilä genišländirilmäsi
4.Brossaj
5.Mexaniki tämizlämä
6.Antibakterial maska
7.Darsonval
Mexaniki tämizlämä-30 AZN

Üzün ultrasäslä tämizlänmäsi :
1.Demakiyaj
2.Yüngül piling
3.Xüsusi qel ilä mäsamälärin genišländirilmäsi
4.Ultrasäs cihazi ilä tämizlämä
5.Sakitläšdirici maska
ultrasäsle tämizlämä-20 AZN